Kategori

Nyheter

Kategori

Det er ikke tvil om at turisme er viktig for Spania. Nye tall viser at turismen i landet står for 11,7 % av økonomien. 2017-tallene viser en økning på 0,4 % fra året før. Tallene er publisert av det offisielle statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística. 11,7 % av Spanias bruttonasjonalprodukt stammer altså fra turisme. Det tilsvarende tallet for Norge lå på 4,2 prosent i 2016.

Torrevieja er et svært populært feriemål for turister og spesielt om sommeren. De som inntar strendene i Torrevieja krever en del service, og fra den 20. juni inntar 75 vakter strendene i området. Det er ingen grunn til at man ikke skal føle seg trygg når man besøker noen av strendene i Torrevieja denne sommeren. Det vil bli totalt 26 stasjoner for livvaktene i sommer på strendene.